Van Gogh museum korting

Als Van Gogh geweten zou hebben dat er ooit een museum ter ere van hem zou worden gebouwd had hij bij voorbaat zelf de inrichting en decoratie bepaald. Een uitgebreid naslagwerk met de indeling en plaatsbepaling van zijn meesterwerken zou het gevolg zijn. Toch zou de schilder van weleer trots zijn op hoe het Van Gogh museum er nu uit zou zien. Wil je zelf eens een bezoek brengen aan het museum en heb je interesse in korting op het Van Gogh museum? Check dan wat je bespaart als je hier online de kaartjes koopt.